جوملا 3.4.5 در دسترس برای دانلود میباشد ، این یک انتشار برای رفع مشکل امنیتی میباشد که برای نسخه های سری 3.x میباشد، ما حتما پیشنهاد میکنیم که سایت خود را هر چه زودتر بروزرسانی نمایید.
در ضمن این نسخه بجز رفع این مشکل امنیتی تغییر دیگری نداشته است.
شما براحتی میتوانید از طریق مدیریت ، جوملای سایت خود را بروز رسانی نمایید.