مدیر سایت

مدیر سایت

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 06:35

قالب جوملا آرت آلوره - Allure

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت آلوره

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است و همچنین دارای 5 استایل رنگی می باشد که  برای سایت های گالری ، هنری، نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL)  پشتیبانی می کند.

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 06:15

قالب جوملا آرت فکوس - Focus

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت فکوس

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است و همپنین برای سایت های گالری , هنری , خبری , ورزشی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 06:10

قالب جوملا آرت لوفیرم - Law Firm

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت لوفیرم

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 7 استایل رنگی می باشد که برای سایت های گالری , هنری , نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 06:02

قالب جوملا آرت اسمال بیز - Small biz

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت اسمال بیز

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 4 استایل رنگی می باشد که برای سایت های هنری , گالری , نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 05:54

قالب جوملا آرت ادینت 2 - Edenite II

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت ادینت 2

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 3 استایل رنگی می باشد که برای سایت های شخصی , شرکتی , خبری و نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 05:50

قالب جوملا آرت مد - Mood

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت مد

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 4 استایل رنگی می باشد که برای سایت های گالری , هنری , نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 09:24

قالب جوملا آرت کمپانی - Copmany

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت کمپانی

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 4 استایل رنگی می باشد که برای سایت های گالری ، هنری ، نمایشگاهی مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 09:18

قالب جوملا آرت آلیومنی - Alumni

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت آلیومنی

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 6 استایل رنگی می باشد که برای سایت های گالری , هنری مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 09:13

قالب جوملا آرت اسلو - Oslo

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت اسلو

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای دواستایل تیره و روشن  می باشد که برای سایت های نمایشگاهی , گالری , هنری مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 09:04

قالب جوملا آرت بریک استور - Brickstore

   قالب  واکنشگرا جوملا آرت بریک استور

این قالب با استفاده از فریم ورک T3و بوت استرپ3 طراحی شده است وهمپنین دارای 7 استایل رنگی می باشد که برای سایت های فروشگاهی , نمایشگاهی , گالری , هنری مناسب می باشد. این قالب بصورت واکنشگرا و ریسپانسیو(responsive) طراحی شده است که بهترین نمایش را در گجت های مختلف مثل تبلت و موبایل های هوشمند را داردو همچنین از زبان فارسی(RTL) را پشتیبانی می کند.